Bestyrelsen informerer

-om hvad der sker

Måske en overvejelse værd

Hermed en opfordring til at bakke op om "Bevar Smidstrup Strand"-gruppen på facebook
Meld dig her:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159976684228885&set=gm.157282916616010

Svend-Erik Simonsen/16.10.21

Ny standard for sortering af affald på vej

Gribskov kommune var den 16. august 2021 vært i informationsmøde for formænd  for grundejerforeninger, andelsboligforeninger og boligforeninger i kommunen.


Svend-Erik Simonsen/17.08.2021

Referat af generalforsamling 2021

Referatet fra generalforsamlingen er nu tilgængelig her på hjemmesiden.


Svend-Erik Simonsen/21.06.2021

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen

Der er nu indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen.

Svend-Erik Simonsen/12.05.21

Gribskov Kommune svarer på vores brev om badebro

Du kan her se, hvad kommunen svarer. Svaret vil naturligvis blive vurderet nærmere.

Svend-Erik Simonsen/5. september 2020

Brev til kommunen og referat af generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen har på baggrund af drøftelserne på seneste generalforsamling, skrevet til Gribskov Kommune. 


Svend-Erik Simonsen/6.8.20

Indkaldelse til Generalforsamling i grundejerforeningen 12. juli 2020

Der er nu indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen.


Svend-Erik Simonsen/25.06.20

Generalforsamling i Grundejerforeningen udskydes

På dette tidspunkt af året, plejer jeg normalt at indkalde til grundejerforeningens årlige generalforsamling, der ifølge vedtægterne § 9 stk. 1. skal afholdes i 2. kvartal.  Men grundet situationen omkring covid-19, og regeringens beslutning om ikke at forsamle sig mere end 10 personer, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til et senere tidspunkt.

Venlig hilsen

Claus Wahlstrøm

www.syvhoejslund.dk

Regler for bål i haven

Haveaffald og andet har på det seneste hobet sig op rundt omkring i vores område - også i andre grundejerforeninger. Det ser ud som om, at der nu vil blive lempet på adgangen til genbrugsstationen, så det igen bliver muligt at komme af med sit haveaffald m.m.

Der har i området været brændt bål af, som ikke har været i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Gribskov Kommune. For at undgå at medlemmer af vores grundejerforening uforvarende skulle komme i den situation, er det derfor på sin plads, at bringe disse regler til din erindring.


Svend-Erik Simonsen/29.03.20


App til Nabohjælp

Der er nu udviklet en app til håndtering af Nabohjælp (følg linket).

Svend-Erik Simonsen/24.11.19

Renovering af Havregårdsvej

Grundejerforeningens bestyrelse har skrevet til Gribskov Kommune om renovering af Havregårdsvej - strækning 2 (fra Steenhøjs-Åsen til Havremarken).


Svend-Erik Simonsen/10.10.19

Tiden er nu inde til beskæring af buske og træer

Græsset gror, det gør busken og hækken også. Det er nu tid til at beskære langs skel til vej. Der er udsendt brev til alle medlemmer, hvor der gøres opmærksom på grundejerens ansvar. Læs her. I brevet er der henvist til følgende bilag:
Svend-Erik Simonsen/18.08.19

Værre rotteræs på vej!

Godt man ikke er en rotte. Jagten på dem går nu igang. Kommunen og en række samarbejdspartnere vil nu gøre en særlig indsats for at fjerne rotterne i vores kloaker. Du kan her se, hvad kommunen har udsendt af orientering.
Man kan også selv gøre noget se her, hvad Bolius råder til.

Svend-Erik Simonsen/20. juli 2019

Indkaldelse til generalforsamling 19. maj 2019

Der er nu indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen.

Svend-Erik Simonsen/29.04.19
__________________________


Referat af bestyrelsesmøde 6. april 2019

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i foreningen den 6. april 2019.


Svend-Erik Simonsen/30.04.19

________________________

Ustabilt vandtryk

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Syvhøjslund

Udsholt Vandværk er i øjeblikket under ombygning, og har i den forbindelse lukket for nogle af deres boringer. Derfor vil I, i det næste stykke tid opleve et meget lavere vandtryk. Selv om det er påske arbejder vandværket på højtryk for at få løst problemet, de har endda måtte låne vand fra nabovandværk.

 

God påske

Claus Wahlstrøm
formand

 

https://www.udsholtvand.dk/

_______________________________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde 30.11.18

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i foreningen den 30. november 2018.


Svend-Erik Simonsen/4.12.18

________________________

Referat af generalforsamlingen 27. maj 2018

Referatet fra generalforsamlingen er nu tilgængelig her på hjemmesiden.


Svend-Erik Simonsen/27.07.2018

___________________________

Referat m.v. fra generalforsamlingen 21. maj 2017

Du kan under vedtægter og ordensreglementer læse nye tilføjelser og tilpasninger.

Svend-Erik Simonsen/25.06.17

_________________________


Der er nu indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen. Du kan her se indkaldelse, dagsorden, forslag til nye vedtægter og ordensreglementer, revideret regnskab og forslag til budget 2018.

Svend-Erik Simonsen/28.04.17

_________________________

Huller i vejen - hul i hovedet

Hvis du også hører til de beboere, der synes, at Havregårdsvej - fra Stenhøjs-Åsen til Havremarken - trænger til en omgang ny asfalt, vil jeg opfordre dig til, at "tippe" Gribskov Kommune om behovet. Det er 2½ år siden at kommunen erkendte, at vejen er offentlig. Se her på hjemmesiden under nyheder, hvad vi tidligere har modtaget af informationer fra Center for Bolig, Vej og Vand.

Du kan gøre det her .

Svend-Erik Simonsen/21.09.16

_________________________

Jorddeponi er nu historie

Afslutningen af sagen om jorddeponi på det fredede areal langs Trehøis-Åsen er nu endelig en realitet. Det har været lang tid undervejs. På baggrund af længere tids forhandlinger og undersøgelser har sagen nu fundet sin afslutning. Bestyrelsen har i august måned haft nedenstående korrespondance med Cowi A/S:


Den 9. aug. 2016 skriver Cowi


Hej Claus Wahlstrøm, Formand for Grundejerforeningen Syvhøjslund

I forlængelse af vores telefonsamtale i går den 8. august 2016 fremsendes hermed som aftalt anlægsgartner Per Malmos uvildigevurdering af retableringen af Jeres grønne areal, efter at dette har været anvendt til mellemdeponering af jord fra OM/Topdanmarksoprensningsprojekt på Strand-Åsen 6 og 8.

Samlet vurderer Per Malmos, at det er sandsynliggjort, at der kan være tale om skadelig jordpakning, der ikke er tilstrækkeligt afhjulpet af den afsluttende udbedring. Han anbefaler derfor, at arealet grubbes omhyggeligt, dybdeharves og kultiveres, og efterfølgende genudsås med græs. Vi har derfor fra Per Malmos indhentet et tilbud på udførelse af dette arbejde, se vedhæftede.

For at få afsluttet sagen over for Jer vil vi derfor tilbyde Jer at Per Malmos snarest udfører ovenstående behandling af arealet. Alternativt vil vi tilbyde Jer at få udbetalt kr. 62.500 inklusive moms (svarende til tilbud fra Per Malmos) til fuld og endelig afslutning af sagen.

Lad mig venligsthøre hvilken løsningsmodel I foretrækker.

Med venlig hilsen

Jesper Cortsen

Projektleder        
Forurenede grunde og affald


Den 28. august 2016 skriver formanden:

Kære Jesper Cortsen

På foranledning af din mail af 9. august 2016 har Grundejerforeningen Syvhøjslunds bestyrelse besluttet, at tage imod tilbuddet om udbetaling af kr. 62.500. Bestyrelsen anser ved modtagelse af beløbet, sagen som fuld og endelig afsluttet. Det videre forløb vil derfor alene være Grundejerforeningen Syvhøjslunds bestyrelses anliggende og ansvar.

Beløbet kan indsættes på foreningens bankkonto.


Venlig hilsen

Claus Wahlstrøm

Formand

Grundejerforeningen Syvhøjslund

     

Den 30. august 2016 modtager vi svar fra Cowi A/S:

Kære Claus

Tak for din mail. Jeg har orienteret Oliebranchens Miljøpulje om at I har taget imod tilbuddet om at modtage kr. 62.500 inklusive moms til fuld og endelig afslutning af sagen vedrørende retablering efter arbejderne på Jeres ejendom. Oliebranchens Miljøpulje vil sørge for at beløbet bliver indbetalt på den angivne bankkonto.

Vi betragter herefter sagen for afsluttet.

Tak for et godt samarbejde omkring afslutning af sagen.

Med venlig hilsen

Jesper Cortsen

projektleder        
Forurenede grunde og affald


Pengene står nu og hygger sig på foreningens bankkonto.  


Svend-Erik Simonsen/21.09.16 

_________________________


Nyt om stophaner

Du har selv mulighed for at finde ud af, hvor din stophane til vandforsyningen er placeret. Under fanen "Servitutter m.v./Vand" får du hjælp til at finde svarene.

Svend-Erik Simonsen/25.02.15

_________________________

Gravhøjene yngler

Det er en anelse vanskeligt at skjule, at gravhøjene har ynglet - der er i hvert fald kommet flere til. Det skyldes, oprydning efter jordforurening hos vores nabogrundejerforening. Du vil nedenfor kunne stifte nærmere bekendtskab med, hvad der foregår og hvordan.

Anmodning fra Cowi om deponering

Retableringsaftale vedrørende jorddeponi

Svend-Erik Simonsen/25.02.15

_________________________

Ikke alle i teknisk forvaltning er opdateret

Center for Bolig, Vej og Vand

Rådhusvej 3

3200 Helsinge

 

Når man besøger Gribskov Kommunes hjemmeside under "Tip Kommunen" og derefter går ind under "Synchronicer", får man det indtryk, at det ikke er alle i "Det tekniske område", der er informeret om, at Havregårdsvej fra nr. 13/20 til Helsingevej er en offentlig vej. Når en borger henvender sig til kommunen, må man forvente, at det svar borgeren får tilbage er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det er ikke alle borgere, der er bekendt med vejens status, og derved bliver vildledt i svaret fra kommunen.

Se tidligere brev fra kommunen til grundejerforeningen.

 

Venlig hilsen

 

Grundejerforeningen Syvhøjslund

Claus Wahlstrøm

Trehøis-Åsen 8

3250 Gilleleje

Se i øvrigt svaret fra Birgit Roswall nedenfor - "Ind i køen".

Svend-Erik Simonsen/22-9-14

________________________

Ind i køen

På baggrund af bestyrelsens henvendelse til Gribskov Kommune, har vi nu modtaget svar vedrørende strækning 2 på Havregårdsvej.

Fra: brosw@gribskov.dk [ mailto:brosw@gribskov.dk ]
Sendt: 9. september 2014 12:27
Til: Claus Wahlstrøm
Emne: Havregårdsvej ( 2013/02364 090 )

 

Til Claus Wahlstrøm

Ved skrivelse af 3. september 2014 giver du på vegne af Bestyrelsen i Grundejerforeningen Syvhøjslund udtryk for, at foreningen undrer sig over, at foreningen ikke har modtaget en endelig afgørelse i sagen om strækning 2 på Havregårdsvej, 3250 Gilleleje.
Gribskov Kommune har ved skrivelse af 17. februar 2014 fremsendt Teknisk Udvalgs beslutning om, at strækning 2 overtages som offentlig vej. At sagen har været indbragt til Vejdirektoratet har ikke ændret på, at Teknisk Udvalg har afsluttet sagen med den trufne beslutning.
Da det omtalte vejstykke nu er offentlig vej indgår vedligeholdelsen (nyt slidlag) i kommunens samlede prioritering af vejvedligeholdelse.
Indtil Havregårdsvej står for tur til nyt slidlag, vil huller og andet, der er til fare for den færdsel vejen betjener, bliver udbedret efterhånden som de opstår.
Venlig hilsen

Birgit Roswall
Center for bolig, vej og vand
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge
tms@gribskov.dk       +45 7249 6009
brosw@gribskov.dk     +45 72496804
info:         www.gribskov.dk

Formand Claus Wahlstrøm har på denne baggrund sendt følgende orientering til bestyrelsen m.fl.

Til orientering

 

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Syvhøjslund bestyrelse og Charlie Kragdahl

 

Har d.d. modtaget denne skrivelse fra Birgit Roswall. Som jeg læser det, skal vi nok ikke forvendte nyt slidlag eller andet foreløbig. Vi kan så kun håbe på at vinteren tager livet af vejen. Jeg kan kun opfordre til, at I alle vil klage som privat person til kommunen, hver gang I bare ser et lille nyt hul i vejen.

 

Venlig hilsen

Claus W.Svend-Erik Simonsen/10. september 2014
______________________________________________________

Kom nu ud af starthullerne eller hullerne i vejen

Grundejerforeningens formand har den 3. september 2014 skrevet brev til Gribskov Kommune med en opfordring til at få truffet en endelig afgørelse om renovering og udstrækning af Havregårdsvej (strækning 2).

Du kan se brevet her.

Svend-Erik Simonsen/6. september 2014

_____________________________________________________

Svar til Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har efter modtagelse af kommunens svar på vores klage over afgørelsen om forløbet af Strækning 2 - Havregårdsvej, på ny rettet henvendelse med anmodning om vores bemærkninger til kommunens svar (ses længere nede på denne side - angivet med rød skrift).

Vi har svaret Vejdirektoratet således:"

Vedrørende sag nr. 14/04175

 

Grundejerforeningen '"Syvhøjslund" er enig i den seneste udlægning fra Gribskov Kommune med hensyn til forløb af strækning 2 - Havregårdsvej. For fuldstændighedens skyld vedlægges brev, som vi sendte til kommunen i forbindelse med vores orientering til Teknisk Udvalg om vores klage til Vejdirektoratet. Brevet indeholder opfordringer til at være opmærksom på et par forhold ved den kommende renovering af strækning 2 - Havregårdsvej. Kan oplyse, at omtalte afslutning af asfalt på Overdrevsvej er gennemført den 21. april 2014 (nævnt i vedhæftede brev).

 

Venlig hilsen

 

Claus Wahlstrøm

formand                         /          Svend-Erik Simonsen

                                                kasserer

30/05/14
Svend-Erik Simonsen

_________________

Referat af generalforsamlingen 2014 nu på gaden

Referatet fra generalforsamlingen er nu godkendt af formand og dirigent. Vil blive sendt til hvert enkelt medlem af Grundejerforeningen enten pr. mail eller snail-mail (god gammeldags postmand/-dame).

Referatet kan også læses her.

30/05/14
Svend-Erik Simonsen
_________________

Næsten i mål - Havregårdsvej

Gribskov Kommune har nu svaret Vejdirektoratet i forbindelse med bestyrelsens klage over afgørelsen fra februar måned 2014, hvor afgrænsningen af strækning 2 og strækning 3 på Havregårdsvej efter vores opfattelse er for uklar.
Kommunen har i sit svar til Vejdirektoratet fulgt vores indsigelse. Det betyder, at den udgiftsandel, som oprindeligt var beregnet - kr. 52.039, ikke bliver til noget.
Du kan herunder læse kommunens svar til Vejdirektoratet:


Ved skrivelse af 26. marts 2014 beder Vejdirektoratet om en udtalelse fra Gribskov Kommune i forhold til den klage, som Grundejerforeningen Syvhøjslund ved skrivelse af 16. marts 2014 har indsendt til Vejdirektoratet i forlængelse af kommunens afgørelse af 17. februar 2014.

 

Endvidere har Vejdirektoratet bedt om  relevante bilag, herunder specifikt et kortbilag, der præcist angiver, hvilken del af Havregårdsvej, der er omfattet af kommunens afgørelse af 17. februar 2014.

 

Gribskov Kommune kan oplyse, at kommunens afgørelse af 17. februar 2014 er begrundet i, at Teknisk Udvalg lagde til grund, at tinglyste deklarationer på bl.a. ejendommen matr.nr. 4 eb og 7 bs Smidstrup by, Blistrup sogn ikke kunne tilsidesættes som forældede.

Det fremgår bl.a. af deklarationer, at del af Havregårdsvej skulle anlægges af kommunen og være offentlig.

Ejendommen matr.nr. 4 eb og 7 bs udgør en del af Havregårdsvej, og det er det vejareal, som er overtaget som offentlig vej.

Der vedlægges kortbilag, der viser skellet i vejarealet mellem matr.nr. 4 eb og 7 bs , der er overtaget og ejendommene matr.nr.  7 lm og 7 d Smidstrup by, Blistrup sogn, der fortsat er privat fællesvej.

 

Grundejerforeningens bemærkninger til, at ejendommen Havregårdsvej 13 ikke bør medtages i  den partsfordeling, som er udsendt i forbindelse med istandsættelse af den resterende del af Havregårdsvej er kommunen ikke tidligere blevet gjort bekendt med af grundejeren, hvorimod ejeren af Havregårdsvej 20 har  indgivet indsigelse med samme begrundelse, som grundejerforeningen har indgivet til Vejdirektoratet på vegne af nr. 13.

Udkastet til partsfordelingen er udarbejdet på baggrund af forholdene i marken, hvor asfalteringen ophører og overgår til grusvej.

Sagen vedrørende istandsættelse af den resterende del af Havregårdsvej (den udsendte partsfordeling) er udsat til afholdelse af et møde med en del af grundejerne ved vejen.

Når vejsynssagen genoptages vil partsfordelingen naturligvis blive ændret i overensstemmelse med ovennævnte vejskel, således at det alene er grundejere, der støder op til det vejareal, der sættes i stand, der inddrages i udgifterne i h.t. lovens § 44.

Venlig hilsen

Birgit Roswall

Center for bolig, vej og vand

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

tms@gribskov.dk        +45 7249 6009

brosw@gribskov.dk      +45 72496804

info:         www.gribskov.dk

Du kan her på kortet se, hvor afgrænsningen går.

04/05/14 - Svend-Erik Simonsen

__________________________

Regnskab 2013 godkendt - forslag til budget 2015

Revisor Maria Nedergaard har d.d. godkendt Grundejerforeningens regnskab for 2013. Regnskabet vil blive udsendt samtidig med indkaldelsen til Generalforsamlingen, hvor det vil blive forelagt til godkendelse.
Du kan også se det her .

Det samme gør sig gældende for forslaget til budget for 2015.
Du kan her se kassererens forslag til budget 2015 .

23/04/14 - Svend-Erik Simonsen
__________________________

Bestyrelsen klager til Vejdirektoratet

Grundejerforeningens bestyrelse har klaget over en del af den afgørelse, som Teknisk Udvalg i Gribskov Kommune er kommet frem til. Du kan se referatet af bestyrelsesmødet og klagebrevet til Vejdirektoratet her på hjemmesiden. Endvidere har bestyrelsen sendt materialet til Teknisk Udvalg som orientering og forslag til overvejelser i forbindelse med reparation af Havregårdsvej, som du også finder her på siden - under servitutter m.v./veje og stier/.

21/04/14 - Svend-Erik Simonsen
__________________________

Teknisk Udvalgs afgørelse om Havregårdsvej er nu modtaget

Der er nu igen nyt i sagen om Havregårdsvejen - læs her .

020314/Svend-Erik Simonsen

________________________

Teknisk udvalg besinder sig

Havregårdsvej.

Der er kommet nyt i sagen omkring Havregårdsvej. Det ser nu ud til at Gribskov Kommune, efter et "lille" pres fra beboerne der har vejret til Havregårdsvej, vil overtage vejen som offentlig vej. Kommunen vil derefter istandsætte den. Efter istandsættelsen påbegyndes nedklassificering af Havregårdsvej fra Steenhøjs-Åsen til Havremarken til privat fællesvej.

 

 

 

Ombygning lukker genbrugsstationen i Højelt.

Genbrugsstationen i Højelt på Bøgebjergvej 84 vil fra 3. marts og fire til fem måneder frem være lukket pga. ombygning. Mindre læs haveaffald og visse affaldstyper vil dog fortsat kunne afleveres på en mindre midlertidig plads indrettet til højre ved tilkørselsvejen til genbrugsstationen.

 

 

Venlig hilsen

Claus Wahlstrøm

Du kan også klikke her - så ender du på denne hjemmesides afsnit om veje og stier


_________________________________________

Nu flytter de skråen og gør klar til afgørelse om Havregårdsvej

Teknisk udvalg lægger nu an til at træffe afgørelse i sagen om vedligeholdelse af Havregårdsvej. Skråen er jo blevet vendt et par gange, og den får lige en tur mere. Grundejerforeningen har 4 uger til at give sin mening til kende på det udkast til kendelse, som vi har fået tilsendt fra Gribskov Kommune.
 
Du kan her læse, hvad udvalget har tænkt sig at beslutte.

01.10.13/Svend-Erik Simonsen
_________________________

Spændende nyt om Havregårdsvejens vedligeholdelse

Du kan læse om den seneste spændende udvikling om Havregårdsvejens vedligeholdelse under - servitutter m.v./veje og stier.

22/05/13 Svend-Erik Simonsen
_________________________

Olieforurening?

I forbindelse med en olieforurening på Strand-Åsen, vil Cowi på foranledning af Topdanmark lave en jordbundsundersøgelse på vores friareal. 🤔
Undersøgelsen vil begynde på torsdag den 25. april 2013 og vare to-tre dage. Under arbejdet vil en Unimog (særligt køretøj) blive holdende på arealet. Der vil blive efterladt en midlertidig brønd, som skal blive i jorden i et par år. Brønddækslet bliver plan med jordoverfladen. Hele undersøgelsen har til formål, at undersøge om grundvandet er blevet forurenet. Den nærmeste vandboring til Smidstrup Vandværk står på hjørnet af Hågendrupvej-Helsingevej.
Gribskov Kommune og Gilleleje Museum har godkendt arbejdet.

Venlig hilsen
Claus Wahlstrøm
formand

22/04/2013/Svend-Erik Simonsen

___________________________

Hunde og hunde imellem

Det er dejligt med husdyr - ikke mindst hunde. Der er dog nogle, som har visse forbehold. Og det er helt og aldeles en privatsag. Foranlediget af drøftelserne på seneste generalforsamling har bestyrelsen drøftet og formuleret nogle tilkendegivelser, som den har en forventning om, at vi alle - også vores nabo-grundejerforeninger, vil bestræbe os på at leve op til.

Du kan her se hvilke forventninger, der er tale om .

14/04/2013/ Svend-Erik Simonsen
___________________________

Highway to hell - Havregårdsvej

Se her den seneste udvikling vedrørende istandsættelse af Havregårdsvej .

14/04/2013/Svend-Erik Simonsen
___________________________

Sandfodring som kystsikring


Nej til sandfodring
021111/sens
Det blev et nej til sandfodring på baggrund af grundejer-afstemningen i forsommeren. Byrådet vedtog den 20. juni 2011 at følge afstemningsresultatet og har nu stoppet projektet.
Kommunen har den 26. august 2011 udsendt brev til de berørte grundejere.
Brevet kan du se/gense her.

Afstemning om sandfodring som kystsikring
Gribskov Kommune har udsendt informationsskrivelse til 14.000 grundejere langs nordkysten, hvori der fortælles om de planer en gruppe af grundejere har for sandfodring af kysten.

Det er muligt at give sin mening til kende ved to borgermøder henholdsvis den 13. maj og 14. maj 2011. Det er også muligt at sende sin stemmeseddel ind til kommunen eller afgive sin stemme på kommunens hjemmeside - efter den 14. maj 2011.

Vil du læse mere om sandfodring og kystsikring kan du benytte dig af følgende links:

Læs om projektet og den politiske proces i Gribskov Kommune
Læs om sandfodring som kystbeskyttelsesmetode

23.04.11/Svend-Erik Simonsen
________________________________________

Nye regler for afbrænding af haveaffald

Gribskov Kommune har vedtaget nye regler for afbrænding af haveaffald, der betyder, at det ikke længere er tilladt for medlemmer af vores grundejerforening af afbrænde haveaffald!

Og som billedet illustrerer meget godt, er det fremover niveauet for afbrænding i haverne.

Du kan her læse kommunens regler, som gælder fra 1. januar 2011.

26.3.11/Svend-Erik Simonsen
________________________

Havregården bygger idræts- og multihal

Lederen af Havregården, Morten Jørgensen, forventer, at skolen kan igangsætte byggeri af idræts- og multihal. Starten er skudt lidt. 

Grundejerforeningen er orienteret om planerne fra Gribskov Kommune. Der blev orienteret herom på Grundejerforeningens generalforsamling den 9. maj 2010.

Du kan her læse

Gribskov Kommunes naboorienteringsbrev
Oversigt over Havregårdens byggeplaner
Ansøgning om landzonetilladelse.

Morten Jørgensen har senere henvendt sig til kommunen om særlig tilladelse til at lave vejgennemføring under byggeriet i volden langs Havregårdsvejen. De fleste har nok allerede set, at hullet er lavet. Der er også givet et tilsagn om, at reetablere vejen for skader, som måtte opstå i forbindelse med det kommende byggeri. Tilsagnet kan du se her.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.05 | 11:44
Dagsorden har modtaget 2
16.10 | 16:35
Om Syvhøjslund har modtaget 11
16.10 | 15:51
Nyheder har modtaget 6
12.07 | 14:26
Servitutter m.v. har modtaget 7
Du kan lide denne side